Pogledajte galeriju naših ranijih radova.

Trudili smo se da svu lepotu drveta utkamo u naše daske za sečenje i serviranje.

Ove daske su u vlasništvu zadovoljnih kupaca, ali  mogu biti inspiracija za dasku koja će odgovarati Vašim namenama i Vašoj kuhinji. Kao što možete primetiti svaka daska je unikatna i ima jedinstven oblik. Ukoliko ne pronađete ništa interesantno rado ćemo izaći u susret Vašim idejama.

Kontaktirajte nas

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-179-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-178-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-177-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-176-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-175-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-174-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-174-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-173-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-8
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-8

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-7
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-7

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-6
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-6

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-172-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-10
Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-10

Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-9
Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-9

Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-171-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-170-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-170-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-170-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-170-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-169-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-168-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-168-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-168-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-168-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-167-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-166-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-165-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-162-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-161-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-146-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-145-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-144-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-142-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-140-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-140-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-139-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-139-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-138-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-137-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-136-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-136-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-136-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-136-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-135-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-134-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-133-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-132-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-132-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-132-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-132-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-131-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-130-2018-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-129-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-128-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-127-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-126-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-126-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-125-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-125-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-066-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-066-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-066-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-066-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-046-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-046-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-046-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-046-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-045-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-045-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-045-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-045-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-044-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-044-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-043-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-043-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-042-2017-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-042-2017-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-042-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-042-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-041-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-041-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-041-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-041-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-040-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-040-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-039-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-039-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-039-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-039-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-038-2017-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-037-2017-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-037-2017-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-036-2017-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-036-2017-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-036-2017-0
Daska-za-secenje-i-serviranje-036-2017-0

Daska-za-secenje-i-serviranje-034-2016-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-034-2016-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-033-2016-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-033-2016-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-029-2016-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-029-2016-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-029-2016-9
Daska-za-secenje-i-serviranje-029-2016-9

Daska-za-secenje-i-serviranje-027-2016-09
Daska-za-secenje-i-serviranje-027-2016-09

Daska-za-secenje-i-serviranje-028-2016-8
Daska-za-secenje-i-serviranje-028-2016-8

Daska-za-secenje-i-serviranje-027-2016-07
Daska-za-secenje-i-serviranje-027-2016-07

Daska-za-secenje-i-serviranje-026-2016-06
Daska-za-secenje-i-serviranje-026-2016-06

Daska-za-secenje-i-serviranje-025-2016-02
Daska-za-secenje-i-serviranje-025-2016-02

Daska-za-secenje-i-serviranje-024-2016-02
Daska-za-secenje-i-serviranje-024-2016-02

Daska-za-secenje-i-serviranje-023-2016-07
Daska-za-secenje-i-serviranje-023-2016-07

Daska-za-secenje-i-serviranje-022-02016-03
Daska-za-secenje-i-serviranje-022-02016-03

Daska-za-secenje-i-serviranje-021-2016-servirana02
Daska-za-secenje-i-serviranje-021-2016-servirana02

Daska-za-secenje-i-serviranje-021-2016-01
Daska-za-secenje-i-serviranje-021-2016-01

Daska-za-secenje-i-serviranje-020-2016-01
Daska-za-secenje-i-serviranje-020-2016-01

Daska-za-secenje-i-serviranje-017-2016-10
Daska-za-secenje-i-serviranje-017-2016-10

Daska-za-secenje-i-serviranje-014-2016-02
Daska-za-secenje-i-serviranje-014-2016-02

Daska-za-secenje-i-serviranje-011-2016-10
Daska-za-secenje-i-serviranje-011-2016-10

Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-28
Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-28

Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-22
Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-22

Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-27
Daska-za-secenje-i-serviranje-010-2016-27

Mesarski-blok-193-2019-4
Mesarski-blok-193-2019-4

Mesarski-blok-193-2019-3
Mesarski-blok-193-2019-3

Mesarski-blok-192-2019-4
Mesarski-blok-192-2019-4

Mesarski-blok-191-2019-4
Mesarski-blok-191-2019-4

Mesarski-blok-190-2019-1
Mesarski-blok-190-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-pakovanje-2016-9
Daska-za-secenje-i-serviranje-pakovanje-2016-9

Daska-za-secenje-i-serviranje-188-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-188-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-187-2019-4
Daska-za-secenje-i-serviranje-187-2019-4

Daska-za-secenje-i-serviranje-186-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-186-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-183-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-183-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-182-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-182-2019-1

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-7
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-7

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-5
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-5

Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-3
Daska-za-secenje-i-serviranje-180-2019-3

Daska-za-secenje-i-serviranje-181-2019-2
Daska-za-secenje-i-serviranje-181-2019-2

Daska-za-secenje-i-serviranje-181-2019-1
Daska-za-secenje-i-serviranje-181-2019-1